Aktiwiteite


Kruisrivier beskik oor verskeie Avontuurbane onder andere

- 'n hoë-touebaan 
- 'n lae-touebaan
- 'n literiabaan
- doolhof en
- balanseerbane
- pin ball

Die tarief vir die gebruik van die baan is R 5.00 per persoon en die bane mag slegs onder toesig van opgeleide personeel gebruik word. Indien u nie oor sodanige persoon beskik nie, kan persone vir dié doel gereël word.

Nuwe aktiwiteite: Vir Sokkergeesdriftiges

Toets jou vernuf op die nuwe “pin ball” sokker speletjie!